GEM CAR ASIA >>
INTERNATIONAL MARKETS / DEALER

โอกาสทางธุรกิจ


เจมคาร์ เอเชีย ขาย บริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า - พลังงานทางเลือก

หากคุณมีความมุ่งมั่นและสนใจงานให้บริการลูกค้าสำหรับสินค้าที่ีมีความโดดเด่นเกี่ยวกับยานพาหนะพลังงานทดแทน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับมากที่สุด ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานพาหนะพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก

 
 
ตลาดต่างประเทศ / ตัวแทนจำหน่าย
 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, พระราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐสิงคโปร์, ประเทศญี่ปุ่น