GEM CAR ASIA >>
นวตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

เทคโนโลยี

อะไรคือ ยานพาหนะไฟฟ้า ?

ยานพาหนะไฟฟ้าคือ ยาน พาหนะที่ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการสันดาปภายใน ซึ่งยานพาหนะไฟฟ้านั้นใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันหรือเชื้อ เพลิงที่สามารถติดไฟได้บางส่วน โดยแปลงไฟฟ้าที่มากจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถ

เกี่ยวกับรถไฟฟ้า

ใน ยานพาหนะไฟฟ้า แบตเตอรี่และ อุปกรณ์เก็บพลังงานงานต่างๆ จะเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ซึ่งใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของยานพาหนะ แบตเตอรี่ของรถพลังงานงานไฟฟ้าจะเติมพลังงานด้วยการชาร์จเข้าแหล่งให้ พลังงานไฟ (ไฟฟ้าตามบ้าน) ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการชาร์จกับที่ชาร์จภายในตัวรถ หรือเป็นการชารจ์จากเต้าเสียบของนอกซึ่ง ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้มาจากแผงวงจรไฟฟ้า  ถึงแม้ว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีการปล่อยก๊าซออกมา แต่อย่าไรก็ตามการใช้รถพลังงานไฟฟ้านั้นไม่มีการปล่อยก๊าซและมอเตอร์ไม่มี การปล่อยไอเสีย นอกจากนั้นยังถือเป็นเการลดภาระค่าใช้จ่ายในการพึ่งพาน้ำมันจากต่างชาติทำไมต้อง ? ยานยนต์ไฟฟ้า

ด้วยทรัพยากรเชื้อเพลิงลดลงบวกกับมลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วทุกมุมโลก คนจากทั่วทุกมุมโลกเริ่มหันมามองข้อดีของการใช้รถไฟฟ้า

  • ระบบการทำงานปลอดมลภาวะ และไม่ส่งเสียรบกวน
  • สามารภชาร์ตไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลา ต่างจากยานพาหนะเดิมที่ต้องรอเติมน้ำที่สถานบริการ
  • ระบบ พลังงานไฟฟ้าส่วนมาก จะได้รับการชาร์จไฟในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณน้อยทำ ให้โรงงานไฟฟ้าผลิตพลังงานได้อย่างสมดุลย์และเกิดปประโยชน์สูงสุด
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • รถไฟฟ้าส่วนมากมีขนาดกะทัดรัด ขับขี่ง่าย และจอดสะดวกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น
  • ประหยัดค่าบำรุงรักษา และค่าดำเนินการ