GEM CAR ASIA >>
เทคโนโลยี
 

เทคโนโลยี

อะไรคือ ยานพาหนะไฟฟ้า ?

ยานพาหนะไฟฟ้าคือ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการสันดาปภายใน ซึ่งยานพาหนะไฟฟ้านั้นใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้บางส่วน โดยแปลงไฟฟ้าที่มากจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถ

เกี่ยวกับรถไฟฟ้า

ในยานพาหนะไฟฟ้า แบตเตอรี่และ อุปกรณ์เก็บพลังงานงานต่างๆ จะเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ซึ่งใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของยานพาหนะ แบตเตอรี่ของรถพลังงานงานไฟฟ้าจะเติมพลังงานด้วยการชาร์จเข้าแหล่งให้พลังงานไฟ (ไฟฟ้าตามบ้าน) ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการชาร์จกับที่ชาร์จภายในตัวรถ หรือเป็นการชารจ์จากเต้าเสียบของนอกซึ่ง ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้มาจากแผงวงจรไฟฟ้า  ถึงแม้ว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีการปล่อยก๊าซออกมา แต่อย่าไรก็ตามการใช้รถพลังงานไฟฟ้านั้นไม่มีการปล่อยก๊าซและมอเตอร์ไม่มีการปล่อยไอเสีย นอกจากนั้นยังถือเป็นเการลดภาระค่าใช้จ่ายในการพึ่งพาน้ำมันจากต่างชาติทำไมต้อง ? ยานยนต์ไฟฟ้า

ด้วยทรัพยากรเชื้อเพลิงลดลงบวกกับมลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วทุกมุมโลก คนจากทั่วทุกมุมโลกเริ่มหันมามองข้อดีของการใช้รถไฟฟ้า

 • ระบบการทำงานปลอดมลภาวะ และไม่ส่งเสียรบกวน
 • สามารภชาร์ตไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลา ต่างจากยานพาหนะเดิมที่ต้องรอเติมน้ำที่สถานบริการ
 • ระบบพลังงานไฟฟ้าส่วนมาก จะได้รับการชาร์จไฟในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณน้อยทำให้โรงงานไฟฟ้าผลิตพลังงานได้อย่างสมดุลย์และเกิดปประโยชน์สูงสุด
 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา
 • รถไฟฟ้าส่วนมากมีขนาดกะทัดรัด ขับขี่ง่าย และจอดสะดวกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น
 • ประหยัดค่าบำรุงรักษา และค่าดำเนินการ


การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการประหยัดพลังงาน

เมื่อเราศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วพบว่า เมื่อเอาข้อมูลสัดส่วนมาเปรียบเทียบคำนวณเป็นตัวเลขถึงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานในการผลิตและการบริโภคแล้วมีดังนี้

 

รถพาหนะทั่วไป

ยานพาหนะไฟฟ้า

 

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง / 100 กม.

เปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้า

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

รถยนต์

8.5 ลิตร น้ำมันเบนซิน

909  ชั่วโมงวัตต์ / กม.

488 ชั่วโมงวัตต์ / กม.

รถตู้

12 ลิตร น้ำมันเบนซิน

1,238 ชั่งโมงวัตต์ / กม.

600 ชั่งโมงวัตต์ / กม.

รถยนต์ขนาดเล็ก

16 ลิตร น้ำมันดีเซล

1,910 ชั่งโมงวัตต์ / กม

1,000 ชั่งโมงวัตต์ / กม.

ตารางที่ 1:  ค่าเฉลี่ยนการสิ้นเปลืองพลังงานของรถยนต์ทั่วไปกับรถพลังงานไฟฟ้า

จากตัวเลขแสดง รถยนต์ทั่วไป,รถตู้ และรถเล็ก พลังงานหลักที่จำเป็นในการใช้เผาไหม้ภายในคิดเป็น 54%, 47%, และ 52% ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารถพลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากว่า


เมื่อมาคำนวณเป็นตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ย 10,000 กม/ปี ซึ่งเป็นตัวเลขมาตรฐานสำหรับยานพาหนะในเมือง พลังงานที่เราสมารถประหยัดได้ใช้พลังงานรถไฟฟ้ามาทดแทนรถยนต์ทั่วไปซึ่งใช้น้ำมัน

 

พลังงานที่ประหยัด (กิโลววัตต์ชั่วโมง) / คันต่อปี

พลังงานที่ประหยัดเมื่อคำนวณมาเป็นปริมษณน้ำมัน /  คันต่อปี

รถยนต์

4,210

438

รถตู้

6,380

709

รถยนต์ขนาดเล็ก

9,100

84

ตารางที่2 : พลังงานและน้ำมันที่ประหยัดจากการใช้รถพลังงานไฟฟ้า


เมื่อการเบรคโดยการจ่ายพลังงานคืนเกิดขึ้น พลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นสามารถดึงกลับมาแล้วส่งไปยังแบตเตอรี่ซึ่งเป็นการประหยัดได้ถึงประมาณ 10%

แบตเตอรี่ของรถพลังงานไฟฟ้า

แบตเตอรี่ของรถพลังงานไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อนยานพาหนะ แบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าไม่มีการปล่อยก๊าซจากท่อไอเสีย แบตเตอรี่จะเกิดการชาร์จแผงวงจรไฟและการเบรคโดยการจ่ายพลังงานคืน ชนิดของแบตเตอรี่ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้กันอยู่ในปัจจุบันใน Low-speed, neighborhood electric vehicles, อุปกรณ์ในภาคพื้นสนามบิน และอุปกรณ์ยกในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ รถโฟคลิฟต์


แบตเตอรี่รถไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้


I.    Lead-acid batteries:  แบตเตอรี่แบบเก่าที่สุดซึ่งมีต้นทุนต่ำในการผลิต และเข้ากันได้ดีกับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่แป็นระเบียบ เป็นพิษและมีแนวโน้มที่จะระเบิด
II.   Lithium ion batteries [Li-ion]: อัตราส่วนพลังงานต่อมวลสูง (ซึ่งหมายถึงมีน้ำหนักน้อยว่าต่อหน่วยของพลังงานที่เก็บไว้) ซึ่งยังคงมีพลังงานเก็บไว้เมื่อเวลาไม่ได้ใช้งานแต่สูญเสียสมรรถภาพการใช้งาน แบตเตอรี่ชนิดนี้ถุกพิจารณาว่าเป็นแบตที่มีแระสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดรถพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดนั้นมีราคาสูง
III.  Nickel metal hydride [NiMH]: มีอัตตราส่วนพลังงานต่อมวลที่ดี ( ความหนาแน่งของพลังงาน a.k.a) ปล่อยสารพิษซึ่งง่ายต่อดารรีไซเคิล ขอเสียของแบตเตอรรี่ชนิดนี้คือ ประสิทธิภาพในการชาร์จต่ำหากไม่ได้ไม่เกิดกรใช้งาน

ข้อดีของแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้า ( BEVs):

            

 • ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือมลภาวะต่างๆ
 • ใช้พลังงานสะอาดจากไฟฟ้าฟ้า ซึ่งไม่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
 • ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานแทนที่การนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
 • เป็นการนำพลังงานมาใช้ซ้ำจากการเบรกโดยจ่ายพลังงานคืน
 • เชื้อเพลิงและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
 • สามารถนำมาใช้ในตลาดมือสองสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการลดขยะ

แหล่งที่มา: Source: EDTA - http://www.electricdrive.org  , http://www.avere.org/www/index.phpNeighborhood Electric Vehicles (NEV) คืออะไร

เป็นรถที่ใช้กันในเขตหมู่บ้านหรือและแวกบ้านใกล้เรือนเคียง ซึ่งเป็นรถความเร็วต่ำ ซึ่งเป็นรถที่ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับในการเดินทางระยะสั้นๆ ซึ่งมีความคล่องแคล่วและสะดวกในการจอดรถ และปราศจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นรถที่ไม่มีท่อไอเสียในการปล่อยและระเหยของก๊าซต่างๆที่เป็นก๊าซทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ ก๊าซมอนนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซทำลายเรือนกระจก
เว๊ปไซด์จากหน่วยงานพลังงานได้มีการยินยัน

 • NEV เป็นรถที่ไม่การปล่อยควันไอเสียและก๊าซระเหยที่ก่อให้เกิดมลพิษ และมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม
 • NEV เป็นรถเล็กที่ใช้เนื้อที่มรการขับขี่น้อย ซึ่งช่วยลดความแออัดทางการจลาจร
 • เป็นยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานงาน เนื่องจากพลังงานไฟฟ่าต่อ กิโลวัตต์ เมือเปรียบเทียบการใชพลังงานน้ำมันที่เราใช้กัน
 • มากกว่า 95% ของกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในการชาร์จมากจากพลังงานภายในประเทศ หากเราหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าจะสามารถช่วยการนำเข้าน้ำมันของประเทศชาติได้

http://www.eere.energy.gov/cleancities/atv/tech/nev.html

และมีการทำสำรวจhttp://www.eere.energy.gov/cleancities/progs/afdc/search_type.cgi?1/NELEC