GEM CAR ASIA >>
VISION

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชมและสังคมของเราผ่านการพัฒนาพลังงานทดแทนและยานพาหนะที่เป็นนวัตกรรมใหม่

และด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษ บนเส้นทางธุรกิจยานยนต์พลังงานทางเลือก บริษัท เจมคาร์ เอเชีย จำกัด ยึดหลักปฏิบัติสำคัญ 3 ประการ คือ

คุณภาพสินค้า   เราคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาสำคัญเป็นอันดับแรกของเราเสมอ เจมคาร์ เอเซียจึงเลือกสรรค์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราจะประกอบด้วยของรถพลังงานทางเลือก, รถยนต์ไฟฟ้ายานพาหนะที่ปลอดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย

ความซื่อสัตย์  เจมคาร์ เอเชีย มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพไว้เพื่อบริการลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยให้ลูกค้าของเราดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเท่านั้น  แต่ยังช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกด้วยเช่นกัน