GEM CAR ASIA >>
DRIVING FOR ENVIRONMENTAL

แบตเตอรี่ของรถพลังงานไฟฟ้า

แบตเตอรี่ ของรถพลังงานไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อนยานพาหนะ แบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าไม่มีการปล่อยก๊าซจากท่อไอเสีย แบตเตอรี่จะเกิดการชาร์จแผงวงจรไฟและการเบรคโดยการจ่ายพลังงานคืน ชนิดของแบตเตอรี่ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้กันอยู่ในปัจจุบันใน Low-speed, neighborhood electric vehicles, อุปกรณ์ในภาคพื้นสนามบิน และอุปกรณ์ยกในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ รถโฟคลิฟต์


แบตเตอรี่รถไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้


I.    Lead-acid batteries:  แบตเตอรี่แบบเก่าที่สุดซึ่งมีต้นทุนต่ำในการผลิต และเข้ากันได้ดีกับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่แป็นระเบียบ เป็นพิษและมีแนวโน้มที่จะระเบิด
II.   Lithium ion batteries [Li-ion]: อัตราส่วนพลังงานต่อมวลสูง (ซึ่งหมายถึงมีน้ำหนักน้อยว่าต่อหน่วยของพลังงานที่เก็บไว้) ซึ่งยังคงมีพลังงานเก็บไว้เมื่อเวลาไม่ได้ใช้งานแต่สูญเสียสมรรถภาพการใช้ งาน แบตเตอรี่ชนิดนี้ถุกพิจารณาว่าเป็นแบตที่มีแระสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดรถ พลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดนั้นมีราคาสูง
III.  Nickel metal hydride [NiMH]: มีอัตตราส่วนพลังงานต่อมวลที่ดี ( ความหนาแน่งของพลังงาน a.k.a) ปล่อยสารพิษซึ่งง่ายต่อดารรีไซเคิล ขอเสียของแบตเตอรรี่ชนิดนี้คือ ประสิทธิภาพในการชาร์จต่ำหากไม่ได้ไม่เกิดกรใช้งาน

ข้อดีของแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้า ( BEVs):

            

  • ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือมลภาวะต่างๆ
  • ใช้พลังงานสะอาดจากไฟฟ้าฟ้า ซึ่งไม่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
  • ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานแทนที่การนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
  • เป็นการนำพลังงานมาใช้ซ้ำจากการเบรกโดยจ่ายพลังงานคืน
  • เชื้อเพลิงและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
  • สามารถนำมาใช้ในตลาดมือสองสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการลดขยะ

แหล่งที่มา: Source: EDTA - http://www.electricdrive.org  , http://www.avere.org/www/index.phpNeighborhood Electric Vehicles (NEV) คืออะไร

เป็น รถที่ใช้กันในเขตหมู่บ้านหรือและแวกบ้านใกล้เรือนเคียง ซึ่งเป็นรถความเร็วต่ำ ซึ่งเป็นรถที่ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับในการเดินทางระยะสั้นๆ ซึ่งมีความคล่องแคล่วและสะดวกในการจอดรถ และปราศจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นรถที่ไม่มีท่อไอเสียในการปล่อยและระเหยของก๊าซต่างๆที่เป็นก๊าซ ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ ก๊าซมอนนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซทำลายเรือนกระจก
เว๊ปไซด์จากหน่วยงานพลังงานได้มีการยินยัน

  • NEV เป็นรถที่ไม่การปล่อยควันไอเสียและก๊าซระเหยที่ก่อให้เกิดมลพิษ และมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม
  • NEV เป็นรถเล็กที่ใช้เนื้อที่มรการขับขี่น้อย ซึ่งช่วยลดความแออัดทางการจลาจร
  • เป็นยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานงาน เนื่องจากพลังงานไฟฟ่าต่อ กิโลวัตต์ เมือเปรียบเทียบการใชพลังงานน้ำมันที่เราใช้กัน
  • มากกว่า 95% ของกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในการชาร์จมากจากพลังงานภายในประเทศ หากเราหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าจะสามารถช่วยการนำเข้าน้ำมันของประเทศชาติได้

http://www.eere.energy.gov/cleancities/atv/tech/nev.html

และมีการทำสำรวจhttp://www.eere.energy.gov/cleancities/progs/afdc/search_type.cgi?1/NELEC